Partners

Partners voor speciale projecten

Graag stellen wij hier onze partners aan u voor waar we regelmatig mee werken met name voor de projecten in het buitenland.

Stichting Respo International

Wie zijn wij?

Respo International is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling en uitvoering van beweeg- en sportprogramma’s voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Met deze projecten heeft Respo International als doel de persoonlijke en maatschappelijke positie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden te versterken. Respo International doet dit door mensen met een handicap in aanraking te brengen met het plezier van bewegen en tevens door mensen op te leiden tot specialisten op het gebied van bewegen en sport voor mensen met een handicap.

Visie

De visie van Respo International: gelijke maatschappelijke kansen voor mensen met- en zonder handicap in ontwikkelingslanden.

Missie 

De missie van Respo International: de persoonlijke en maatschappelijke positie van mensen met een handicap versterken door middel van bewegen en sport.

Leest u hier meer over Respo.

Stichting Proniños.

In november 2009 heeft Katja Visser Stichting Proniños in het leven geroepen om kinderen in ontwikkelingslanden naast het reguliere lesprogramma extra scholing te bieden. Omdat kinderen in deze landen zeer beperkt geschoold worden, is een speciaal lesprogramma geschreven dat kinderen een solide basis geeft voor een betere toekomst. Het programma is opgebouwd rond een vijftal belangrijke mondiale thema’s. Aan de hand van deze thema’s leren kinderen over hun rechten en verantwoordelijkheden als wereldburgers. Stichting Proniños voelt zich bevoorrecht zich te mogen inzetten voor dit doel. Op dit moment zijn we werkzaam in de plattelandsgebieden van Peru waar sinds 2010 al 1600 kinderen aanvullend geschoold zijn.

Wat willen wij?                

Stichting Proniños wil kinderen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid bieden extra scholing te krijgen waardoor zij zichzelf beter kunnen ontwikkelen en zij zich bewust worden van het belang van scholing voor hun toekomst.

Leest u hier  meer  over Stichting Proniños.

Kidsmindz foundation

KIDSMINDZ BOUWT AAN HET ZELFVERTROUWEN, DE RECHTEN EN TALENTONTWIKKELING VAN JONGEREN!

 Vanuit één heldere missie wil Kidsmindz meerdere doelgroepen helpen:

 Kinderen die weinig mogelijkheden hebben om hun talent en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Kinderen op middelbare scholen, die verrijkend onderwijs willen ervaren.

Bedrijven die op zoek zijn naar oplossingen voor hun uitdagingen vanuit een ander perspectief.

circus Hannes sluit heel goed aan bij deze missie en een samenwerking is dan ook meer dan logisch.

 

Samen met bedrijven en scholen creëert Kidsmindz kansen voor kinderen en jongeren om in hun zelfvertrouwen te groeien, nieuwe uitdagingen aan te gaan en actief deel te nemen aan de maatschappij. Ieder kind verdient de kans om zich te kunnen ontwikkelen!