Informatie proninos

Vervolg informatie over Stichting Proniños.

In het dorpje Mtito Andei in Kenia en gaan we starten met aanvullende scholing aan gehandicapte kinderen in Ethiopië! Met uw steun kunnen onze projecten nog verder uitgebreid worden! Word daarom nu donateur van Stichting Proniños en geef kinderen een solide basis voor een betere toekomst!

 Wat willen wij?

Stichting Proniños wil kinderen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid bieden extra scholing te krijgen waardoor zij zichzelf beter kunnen ontwikkelen en zij zich bewust worden van het belang van scholing voor hun toekomst. Voor deze projecten zoeken wij sponsors en werven wij fondsen voor het aanschaffen van lesmateriaal, het trainen van plaatselijke leraren en het betalen van hun salaris. Daarnaast houdt het bestuur van de stichting toezicht op de besteding van de gelden van de stichting die in de ontwikkelingslanden worden besteed. Onze donateurs en sponsors moeten er zeker van kunnen zijn dat hun geld direct en alleen wordt aangewend voor de scholingsprojecten. Er mag geen geld aan overhead worden uitgegeven, wat alleen mogelijk is door een belangeloze inzet van alle betrokkenen. Wij zullen volledige inzage geven in de besteding van de gelden van ieder die ons een warm hart heeft toegedragen.

Wij zijn op dit moment werkzaam in Peru in de plattelandsgebieden van de departementen Huancavelica en Ayacucho. In samenwerking met FINCA Perú en Aflatoun biedt Stichting Proniños kinderen aanvullend onderwijs naast het reguliere onderwijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciaal geschreven lesprogramma’s. De lessen vinden juist plaats in deze gebieden omdat deze tot de armste in Peru behoren. Hier leeft een groot deel van de bevolking in armoede, zelfs grotendeels in extreme armoede. In de departementen Ayacucho en Huancavelica gaat bovendien 4,5% van de kinderen tot 11 jaar niet naar school. Een derde van alle kinderen gaat zelfs na het basisonderwijs helemaal niet meer naar school. Het percentage analfabetisme in de bergregio is meer dan 18%.

Meer informatie vindt u op de website:www.stichtingproninos.nl

Samenwerking FINCA Peru         

Stichting Proniños werkt voor dit project samen met FINCA Perú. FINCA Perú houdt zich bezig met sociale integratie en ontwikkeling van vrouwen in dorpen en leefgemeenschappen met beperkte bestaansmiddelen. FINCA Perú geeft deze vrouwen en hun families toegang tot materiële en immateriële hulpmiddelen ter bevordering van de ontwikkeling van hun capaciteiten. Stichting Proniños richt zich in dit project op de kinderen van deze vrouwen. Meer informatie over FINCA Peru is te vinden op hun website: http://www.fincaperu.net