Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van Circusschool Hannes en Co.

Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers / leden van onze diensten en website.
Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is.
Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften.
Circusschool Hannes en Co gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Circus Hannes raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 november 2019.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Circus Hannes verzamelt en verwerkt van gebruikers van Circus Hannes, zoals de website, workshops, clinics en circusprojecten en andere diensten.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
Circusschool Hannes en Co, gevestigd aan de Voorstraat 47, 3135 HW te Vlaardingen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Inhoudsopgave Privacy- en cookiebeleid
    • Uitleg opbouw van dit Privacybeleid
    • Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we er aan?
    • Voor welke doelen verwerkt Circus Hannes je gegevens.
    • Een vraag stellen of een klacht indienen
    • Elektronische nieuwsbrief
    • Welke derden hebben toegang tot je gegevens
    • Hoe beveiligen wij je gegevens
    • Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
    • Gebruiken wij cookies

1.Uitleg opbouw van dit privacybeleid
In dit Privacy- en cookiebeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens Circus Hannes van je verwerkt om je deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent. Soms heb je voor een bepaalde dienst (zoals aanmelden voor een workshop) een Circus Hannes deelnemersformulier nodig. In dat geval wordt dit bij de paragraaf over “deelname” vermeld en een link opgenomen naar de paragraaf over deelname, met uitleg welke gegevens we daarvoor verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe lang we je gegevens daarvoor bewaren.

2. Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan
Als je je aanmeldt bij Circus Hannes, vragen we je om een aanmeldingsformulier in te vullen. We zetten je NAW gegevens in een bestand in onze beveiligde omgeving. We gebruiken je email-adres om onze nieuwsbrief te versturen en informatie over de circuslessen, workshops e.d.

3. Voor welke doelen verwerkt Circus Hannes je gegevens.
– Lidmaatschap
Hiervoor slaan we de volgende informatie op; je (circus)naam, adresgegevens, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), aantal leden en contributiebedrag.
– Workshops
Hiervoor slaan we de volgende informatie op; je (circus)naam, adresgegevens, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), of je lid bent of niet en de workshopbijdrage.
– Studiedagen
Hiervoor slaan we de volgende informatie op; je (circus)naam, adresgegevens, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), of je lid bent of niet en de bijdrage.
– Beeldmateriaal
deelname aan circus-activiteiten betekent dat er gefotografeerd kan worden. Je kunt bij die activiteiten vooraf kenbaar maken als je niet gefotografeerd wilt worden. Dit beeldmateriaal zal eventueel gebruikt gaan worden op onze website en in nieuwsbrieven.
– Fraude
Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

4. Een vraag stellen of een klacht indienen
– Een vraag stellen of een klacht indienen
Wanneer je bij Circus Hannes een vraag stelt of een klacht indient ( dit kan per e-mail of per post) kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht en je eventueel ook later te benaderen met aanvullende informatie. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Circus Hannes die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.
– Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in onze databank. We kunnen je ook vragen om je contactgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres.
– Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?
Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 2 jaar , tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

5. Elektronische nieuwsbrief
Als je lid bent van Circus Hannes, krijg je automatisch de nieuwsbrief. Hierin worden de komende activiteiten beschreven, zowel georganiseerd door Circus Hannes als door onze samenwerkende organisaties, als ook die van onze leden. Als je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen met informatie dan kun je dit regelen met de “uitschrijven-knop” onder in de nieuwsbrief.

6 Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
Als we een workshop organiseren, dan geven we je gegevens door aan de workshopleider(s). We eisen van onze contacten dat ze net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij dat doen.

7. Hoe beveiligen wij je gegevens?
Circus Hannes gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

8. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Circus Hannes over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar: Circus Hannes afdeling privacybeleid: Voorstraat 47, 3135 HW Vlaardingen.
Als je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over Circus Hannes, dan kun je dat aangeven door een verzoek op te sturen naar het hierboven genoemde postadres of door contact op te nemen met onze afdeling communicatie [email protected].
Je kunt via onze afdeling communicatie inzage vragen in de gegevens die Circus Hannes over je verzamelt . Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je contact opnemen met onze afdeling communicatie via [email protected].
Wij houden een behandelingstermijn aan van 2 weken.

9. Gebruiken wij cookies
Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Circus Hannes gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan de website van Circus Hannes geen cookies ontvangt.

En verder:

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings-doeleinden.