Hannes in het buitenland Mee met het circus de wereld door

Circus Hannes in het buitenland.

Anne Kuipers heeft veel ervaring opgedaan met circus in het buitenland. Reizen naar landen als ( klik op de link van het land voor meer informatie) Nigeria, Portugal, Engeland, Griekenland, Indonesië, Syrië, China, USA, Ethiopië , Italië, Frankrijk, Hongarije, Roemenië, Rusland, Egypte, Sri Lanka, Nieuw-Zeeland, Kenia, Uganda, Rwanda, Ghana, Zuid Afrika en Argentinië, Qatar,  de Filippijnen en Peru met circusmaterialen in de bagage.

Vanaf 2001 hebben we in meer dan 30 landen circusprojecten uitgevoerd.

De projecten in het buitenland kunnen betrekking hebben op internationale/ Nederlandse scholen, aangesloten bij Stichting NOB, waar we dan altijd een project voor een goed doel naar keuze van de school aan koppelen.

Ook zijn er veel projecten samen met Stichting Respo van Hogeschool Windesheim uit Zwolle uitgevoerd. Respo is opgeheven en overgenomen door The Long Trail. Samen met de Long Trail voeren we projecten uit in Ethiopië en Kenia. 

SPAT- project

Hieronder onze gecertificeerde SPAT-trainers in actie met gebruik van instructiekaarten.

Picture 7

SPAT staat voor Sport and Physical Activity Trainer en is gericht op het opleiden van mensen met een beperking tot sport- en spelinstructeur. We willen hen begeleiden naar banen in relevante sectoren. Het doel hiervan is om door middel van sport bij te dragen aan de emancipatie van mensen met een beperking in ontwikkelingslanden.

Het SPAT-project werd in 2009 geïntroduceerd in Ethiopië.  En wordt daar tot op heden uitgevoerd door de Ethiopische stichting Dires for Development. In 2019 is het project in Kenia van start gegaan vanuit het DEAF Centre in Kwale.

Samenwerking & support

Picture 1Picture 2

SPAT is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse organisaties The Long Trail en Circus Hannes in samenwerking met lokale partners in de landen waar het actief is. The Long Trail is een sociale onderneming en draagt zorg voor de financiering en verslaggeving. Het uitgangspunt is community-based.

Circus Hannes verzorgt de inhoudelijke begeleiding in de vorm van training, coaching en begeleiding.

The Joy of movement

Sport kan veel positieve effecten genereren, maar het is ook gewoon leuk om te doen. Plezier beleven aan sport en bewegen is iets waar ieder kind mee zou moeten kunnen opgroeien, met en zonder beperking.

Inclusie en beeldvorming

De gedachte achter SPAT is dat sport en bewegen bij uitstek een geschikt middel is om bij te dragen aan de emancipatie van mensen met een beperking. Vaak heersen er in ontwikkelingslanden negatieve vooroordelen ten aanzien van het hebben van een beperking. Het wordt gezien als een straf van God of goden, en men gaat er vanuit dat dat je met een beperking veroordeeld bent tot de bedelstaf. Ouders schamen zich hiervoor. De ouders houden hun kinderen met een beperking thuis en/of verborgen. Deze stigmatisering vormt een grote belemmering om te participeren in de samenleving. SPAT gebruikt Sport en Bewegen om dit negatieve beeld tegen te gaan en concrete kansen te creëren in de sport- en onderwijssector. Via onze projecten komen deze deelnemers uit hun isolement en krijgen ze letterlijk en figuurlijk een ‘gezicht’; ze worden gezien en krijgen positieve aandacht en via scholing mogelijk een baan. Door het opgebouwde zelfvertrouwen komen ongekende kwaliteiten aan de oppervlakte en ontwikkelingen deze mensen zich in soms totale andere sectoren.

Rolmodel

Picture 3Picture 4

Gewoonlijk werken de SPAT-ers op scholen waar ze sportles geven aan kinderen met een handicap, maar we zijn ook actief op reguliere basisscholen. Het is in menig ontwikkelingsland niet gebruikelijk dat kinderen met een beperking mee kunnen doen aan sportactiviteiten. Het SPAT programma maakt dit wel mogelijk. Naast alle voordelen van dien (bewegingsontwikkeling, communicatie (doven) en leren samenwerken etc.) zijn de SPATS voor de kinderen inspirerende voorbeelden van wat je kunt bereiken in het leven, ondanks jouw beperking. Deze rolmodel functie vormt een belangrijk onderdeel van de methodiek.

In Kenia, Nairobi, werken we samen met MelisaYoung Mothers Foundation. Scholing en bewustwording van leefstijl (voorlichting sexualiteit) is een belangrijke doelstelling, naast voorzieningen te vinden voor voedsel en kleding.

Uganda

In Uganda bieden we circus aan bij projecten voor straatkinderen en weeskinderen. We werken samen met stichtingen die zich inzetten voor deze kinderen:  Arc Charity Foundation  (support Orphans and Young Teenage mothers),  Glowing Smiles Bulikimu KisoBOka Foundation en Tusobola CBO. Via circusactiviteiten proberen we de kinderen een mooie dag te bezorgen en een bijdrage te leveren aan sportactiviteiten. Ook om de lokale ‘leiders’ te laten zien wat een mooi instrument sport is voor zelfrealisatie, plezier en de positieve boost die deze sport (en circus-) activiteiten teweeg brengen. Verbinding, een goede organisatie en nieuwe ideeën/activiteiten zijn bijkomende positieve effecten.

Picture 5Picture 6

Wat kan Circus Hannes u bieden

Een circusdag of meerdere dagen circus voor scholen basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Daarnaast bieden we ook workshops of circuslessen aan, we verzorgen lezingen of verzorgen openingen of bieden u een verrassend element bij vieringen (lustrumvieringen, juffen-meesterdag, of Koninginnedag, zomerfeesten). Kijk voor verdere informatie op onze website bij projecten en workshops.

Het aantal leerlingen maakt in principe niet uit. Aantallen tot ongeveer 120 leerlingen zijn prettig om mee te werken, maar we kunnen maatwerk leveren bij andere aantallen. Ook voor peuters en kleuters hebben we een mooi aanbod!

Wat u kunt verwachten

We vinden het leuk om samen met de kinderen een voorstelling te maken die we aan de ouders en andere belangstellende kunnen presenteren. Wij zorgen voor de acts, een spreekstalmeester, muziek, pistezeil en een circusdecor.

De kosten

De kosten voor een dag of ‘week’ doen we graag in overleg met u. Indien u het koppelt aan een goed doel in overleg met ons doen we de uitvoering gratis. Wel zijn ook secondaire voorwaarden belangrijk: de reis naar het betreffende land, het vervoer van een grote flight-case met circusmaterialen en de verblijfskosten. Om deze kosten zo laag mogelijk te houden is overleg in een vroeg stadium handig. Gezamenlijk kunnen we zoeken naar eventuele sponsors voor het circusproject en soms kunnen we reizen combineren.

Meer informatie

We adviseren u contact op te nemen met de scholen waar we eerder geweest zijn.

Bovendien kunnen we u vermelden dat we elk jaar ook het zomerkamp voor de kinderen van het St. NOB verzorgen met circusactiviteiten en een voorstelling in Lunteren.

Het is ook mogelijk dat er kinderen op uw school zijn, die u hier uit eigen ervaring meer over kunnen vertellen.