Circus Projecten Dag-weekprojecten / Speelplaats

 DE PROJECTEN

Onder leiding van Circusdirecteur Anne Kuipers zijn meer dan 1000 projecten uitgevoerd.
Projecten in een veelheid van uitvoeringen.
Projecten voor kinderen met een beperking hebben onze speciale aandacht. Graag verdiepen we ons in de problematiek en zoeken met de instantie die de opdracht verzorgt naar een passend antwoord. Een antwoord dat een positieve bijdrage levert aan het zelfvertrouwen van die betreffende kinderen of volwassenen.

De projecten zijn allen maatwerk,  hieronder vindt u de meest voorkomende soorten projecten met een link voor meer informatie betreffende dat type project. Uiteraard kunt u ons ook direct benaderen zie de Contact pagina.

Tarieven

Kijk voor meer algemene informatie over de opbouw van projecten en de tarieven  hier. Onze algemene voorwaarden vindt u hier.

- Een circusproject voor één dag(deel) of meerdere dagen: voor scholen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs) en voor welzijnsinstellingen en sportclubs.

- Een circusspeelplaats, voor scholen, buurthuizen en welzijnsinstellingen voor een dagdeel.

- Een circusworkshop voor bijv. een CKV-dag (Culturele en Kunstzinnige vorming)

- Een circusworkshop of -cursus voor begeleiders van circusactiviteiten.

- Een circusspel voor bedrijven, instellingen of particulieren.

- Een circuscursus als alternatief voor een schoolreisje of als invulling voor meesters- en juffendag.

- Een circuscursus voor speciale instellingen, als Motorische Ondersteuning van kinderen.

- De circusworkshop/speelplaatsHannes-on-wheels

- Piraten circus: circusactiviteit aan de hand van een thema