Stichting Respo

Vervolg informatie over Stichting Respo International.

Wereldwijd leven ruim 650 miljoen mensen met een handicap. De grootste populatie daarvan leeft in minder ontwikkelde landen (ruim 80%). Mensen met een handicap worden geconfronteerd met slechte leefomstandigheden en geringe acceptatie. Gebrek aan werkgelegenheid is voor mensen met een handicap een oorzaak voor een gemarginaliseerd bestaan met vaak extreme armoede. Moeilijk of geen toegang hebben tot onderwijs is één van de oorzaken. Een andere bepalende factor is de attitude ten aanzien van mensen met een handicap die uitsluiting op diverse leefgebieden, waaronder sport en bewegen, eerder regel dan uitzondering maakt. Het verbeteren van de positie van mensen met een handicap en het vergroten van hun empowerment en autonomie is het uitgangspunt in de projecten van Respo International. Respo International levert hieraan een bijdrage door bewegen en sport als middel in te zetten.

Respo International gelooft in de kracht van bewegen! Met het ontwikkelen en organiseren van beweeg- en sportprogramma’s brengt Respo International veel mensen met een handicap in aanraking met het plezier van bewegen. De slogan ‘The Joy of Movement’ duidt op plezier dat bewegen geeft. Dat is nuttig en belangrijk, maar in beweging komen is ook noodzaak: het geeft mensen met een handicap de aanzet tot bewegingsvrijheid, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, autonomie en contact met de maatschappij. Respo International werkt vanuit de visie dat niet ‘over’ maar ‘door’ en ‘met’ mensen met een handicap aanbod moet worden ontwikkeld. Dit sluit aan bij de slogan ‘Nothing About Us Without us’, wat ingaat op de mensenrechten. Daarom worden ook mensen met een handicap betrokken bij de projecten en tevens opgeleid tot trainer in beweeg- en sportactiviteiten. Hiermee wordt niet alleen toegewerkt naar persoonlijke empowerment maar ook economische en sociale empowerment.

Voor en door jongeren

In de kern gaat het bij de Respo-methode om een koppeling tussen de visie op bewegen, de visie op mensen met een handicap en de manier waarop programma’s worden ontwikkeld. Deze vernieuwende werkwijze levert een belangrijke bijdrage aan de positieversterking van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Jongeren worden met name via opleidingsinstituten bij de projecten betrokken. Hierdoor komen ze in aanraking met mensen die vaak minder mogelijkheden hebben dan zij. In het kader van het ‘wereldburgerschap’ ontwikkelen wij voor jongeren programma’s om hun blikveld te verruimen. Daarmee brengen wij jongeren in beweging om verder te kijken en de waarden vrijheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid te onderschrijven. Ook mensen met een handicap in ontwikkelingslanden geven vorm aan de sport- en beweegprogramma’s. We doen het dus echt samen!

The Joy of Movement

De Respo-methode gaat uit van de kracht van bewegen om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Het plezier in bewegen als start van het proces van empowerment. De slogan: ‘The Joy of Movement’ duidt op plezier die bewegen geeft, dat is nuttig en belangrijk. Maar in beweging komen is ook noodzaak: het geeft de aanzet tot bewegingsvrijheid, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, autonomie en contact met de maatschappij.

Bewegen en sport dragen bij aan een aantal belangrijke levensvaardigheden zoals het leren omgaan met winnen en verliezen, leren samenwerken, het vergroten van het zelfbewustzijn, autonoom leren denken en handelen. Dit naast aspecten van het vergroten van fysieke mogelijkheden en het effect dat bewegen heeft op het lichamelijke en mentale welzijn van mensen in het algemeen. Vanzelfsprekend zijn deze vaardigheden voor iedereen belangrijk, dus ook voor de Nederlandse jongeren die via deze methode hun bijdrage leveren aan Respo.

Strategie

1. Participatie (Participation)

Participatie is alleen duurzaam te borgen als lokale mensen en/of organisaties voldoende kennis krijgen om een beweegaanbod voor mensen met een handicap te blijven bieden, ook zonder steun van Respo.

 

2. Opleiden (Education)

Het opleiden van mensen met een handicap zelf vloeit voort uit de visie dat niet ‘over’ maar ‘door’ en ‘met’ mensen met een handicap moet worden gewerkt. De resultaten laten zien dat dit niet alleen persoonlijk empowerment oplevert maar ook economische en sociale empowerment. Opleiden is de borging voor duurzaamheid van de projecten.

 

3. Bewustwording (Awareness)

Mensen met een handicap én hun (wijde) omgeving krijgen oog voor de mogelijkheden die mensen met een handicap hebben. Er wordt ‘awareness’ gekregen voor de positie van mensen met een handicap en de mogelijkheden die sport en bewegen bieden om hun positie te verbeteren.

 

4. Duurzaamheid (Sustainability)

Door ook in te steken op beleidsniveau wordt de vernieuwde en verdiepte inhoud verankerd in het lokale veld. Bijvoorbeeld door samenwerking aan te gaan met bestaande sport en/of gehandicapten infrastructuren en overheidsinstellingen.

Voor meer informatie kijkt u op de website: www.respo.org/respo-international