één- of meerdere dagen projecten

De projecten zijn heel divers van aard.

Projecten voor basisscholen met een voorstelling.

Projecten voor brugklassers van het middelbaar onderwijs met een voorstelling als afsluiting van de ouderavond.

Projecten in het kader van de studie van studenten voor S.P.W. opleidingen; opleidingen voor onderwijsassistenten; Pabo’s en ALO’s; CIOS-en, opleidingen voor Sport en bewegen.

Ook projecten voor instellingen, soms i.s.m. andere instellingen zoals GREEP, waarbij veranderingsprocessen in management en ontwikkeling van curriculum begeleid werden.

Daarnaast zijn workshops op het gebied van clownerie en jongleren veel gevraagde opdrachten. Heel uitdagend zijn cursussen en workshops op maat: een toespraak voor een directeur die afscheid neemt, waarbij er iets verrassend gebeurd of een spannend act een onderdeel is van de toespraak.

Een circusdag

Een circusdag is geschikt voor instellingen die ervaring hebben met het organiseren van activiteiten voor kinderen. Scholen, buurthuizen en sportclubs kunnen hier gebruik van maken.

Bij een circusdag maken de kinderen eerst kennis met verschillende circusonderdelen: jongleren, acrobatiek, koorddansen, steltlopen, balanceren op de grote bal en clownesk springen.

Na de kennismaking kiezen de kinderen een favoriet onderdeel en leren ze een act te presenteren.

De circusdag wordt afgesloten met een voorstelling in een piste, met muziek en onder begeleiding van een spreekstalmeester.Voor een circusdag moeten goede voorbereidingen getroffen worden. Daarom is er vooraf aan de circusdag een instructiebijeenkomst van twee uur voor alle medewerkers. Voor iedere groep van 10 kinderen is een volwassen begeleider nodig. Het totaal aantal kinderen dat mee kan doen is onbeperkt. Bij meer dan 200 kinderen echter moeten er meerdere voorstellingen gepland worden. Een avondvoorstelling is dan natuurlijk wel heel bijzonder.

Een model van zo’n dag met tijdschema wordt u desgevraagd opgestuurd of kunt u Hier downloaden. Voor een schema met avondvoorstelling klikt u Hier

Een circusschoolproject over meerdere dagen.

Een circusproject voor de hele school over meerdere dagen tot een week.

Een dergelijk uitgebreid circusproject is ideaal om bijvoorbeeld een jubileum te vieren en kan een onvergetelijke gebeurtenis opleveren. De voorbereiding vindt plaats in een, of meerdere, voorscholings bijeenkomst(en). Hier worden met de leerkrachten en belangstellende ouders (hulpouders van deze circusweek) diverse aspecten van het circusspel (spelen, leren en presenteren) doorgenomen.

Ook wordt de organisatie van een circusdag met de opbouw en voorstelling van een circusact doorgenomen. Als afsluiting van het project vindt er een voorstelling plaats waaraan de hele school meedoet en zijn natuurlijk alle ouders uitgenodigd om te komen kijken.

Alle activiteiten van het schoolprogramma kunnen in het kader van ‘circus’ gezet worden. Suggesties op het gebied van taal, rekenen, bewegen, drama, beeldende vorming en muziek kunnen worden aangereikt.

Een werkschema van zo’n week met tijdschema kunt u opvragen.