Workshops Teambuilding / Cursussen

WELKE PROJECTEN EN WORKSHOPS BIEDEN WIJ?

Omdat we altijd maatwerk bieden in samenspraak met u en rekening houdend met uw wensen, geven wij hieronder een aantal mogelijkheden voor een workshop, u kunt hierop volop variëren.

circusworkshop

Onderwijs

Een circuscursus kan aangeboden worden als nascholingscursus voor leerkrachten in het basisonderwijs. In een cursus van minimaal drie bijeenkomsten bekwamen leerkrachten zich in het circusspel. Diverse aspecten als circusliteratuur, drama, vormgeving, eigen vaardigheid en achtergronden komen aan de orde. Ook wordt geleerd hoe een circusact in elkaar zit en wordt de hele organisatie van een circusvoorstelling doorgenomen. De leerkrachten leren om samen met de kinderen de basis voor de voorstelling te maken en worden daarin begeleid door een docent van de circusschool. Als afsluiting van het project vindt er een voorstelling plaats waaraan de hele school mee kan doen. De kosten van dit project kunnen uit nascholingsgelden worden betaald.

CKV

Een workshop kan in het kader van een CKV les gegeven worden, denk hierbij ook eens aan clownerie.

Buurthuizen

Begeleiders in buurthuizen of andere welzijnsinstellingen kunnen worden ‘geschoold’ door de circusschool om met kinderen het circusspel te kunnen spelen. In een cursus van ongeveer vijf bijeenkomsten leren de begeleiders de basis voor jongleren, balanceren op de draadloop en de grote bal, acrobatiek en equilibreren. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan organisatievormen om met kinderen het circus vorm te geven. De cursus zal worden afgesloten met een presentatie . Een boek met veel didactische tips en informatieve tekeningen hoort bij het cursusmateriaal.

Een workshop voor volwassenen

Er is veel vraag naar cursussen voor volwassenen, deze kunnen op maat geleverd worden. Initiatieven hiertoe komen vaak van bedrijven of instellingen. Zelf leren jongleren en circuskunsten uitproberen staat hierbij centraal. Een goede didactiek vormt de basis van onze aanpak en begeleiding. Wij kunnen de cursus op locatie verzorgen. Een voorbespreking is noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de wensen en de mogelijkheden.

Een circusworkshop voor begeleiders:

Dit is een workshop gericht op didactische en methodische vaardigheden: hoe kan ik kinderen/deelnemers goed begeleiden bij circusactiviteiten: hierbij staat naast aandacht voor de eigen vaardigheid, vooral het leerproces centraal: hoe leren deelnemers, hoe kun je stap voor stap een trucje leren, hoe sluit je aan bij de interesse van kinderen, en hoe maak je een act. Ook is er aandacht voor pedagogische adviezen. Hoe kun je deelnemers stimuleren en motiveren en hoe bereik je leerresultaat. Hoe bouw je aan het zelfvertrouwen van deelnemers en hoe maak je een spannende show. We maken gebruik van het boek: ‘Een mooi Circusspel’ (2006) door Anne Kuipers en Wytse Walinga; tevens worden instructiekaarten ingezet voor organisatie en uitvoering (zie ook Circus Speciaal (2012) door Anne Kuipers.

Workshop voor bedrijven, instellingen of particulieren: de kunst van het samenwerken

Het circusspel blijkt zich uitstekend te lenen voor bedrijven en instellingen om aan teambuilding te werken. Ook in het kader van een feest, jubileum of anderszins is het zinvol om het circusspel te gebruiken als actief onderdeel.

Het circusspel is laagdrempelig: iedereen kan er aan meedoen en je leert er veel nieuwe dingen, trucjes en kunstjes. Dit aspect biedt mogelijkheden om samen te werken, te spelen en te presenteren. In een ontspannen sfeer helpen mensen elkaar, oefenen met elkaar, kijken naar prestaties en werken zo ongedwongen met elkaar samen. Omdat het circusspel vaak groeps doorbrekend werkt krijgt de bijeenkomst een aparte dimensie. De begeleiding van de docent richt zich met name op het realiseren van de doelstelling van betreffende dag. Dat betekent dat enerzijds het feestelijk karakter van een personeelsuitje centraal kan staan en anderzijds dat de begeleiding van groepsprocessen bij teambuilding centraal staat.