Links

Respo http://www.respo.org/respo-international

Richt zich op ontwikkeling en uitvoering van beweeg- en sportprogramma’s voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden

Stichting Proniños http://www.stichtingproninos.nl

Maakt zich sterk voor extra scholing voor kinderen in ontwikkelingslanden

Stichting Nederlands Onderwijs in het buitenland http://www.stichtingnob.nl/

De Stichting NOB ondersteunt, adviseert en subsidieert het Nederlandse onderwijs in het buitenland, in opdracht van het ministerie van OCW.