Circus projecten voor speciale instellingen

Circuscursus als Motorische Ondersteuning voor kinderen

Kinderen kunnen veel baat hebben bij het circusspel. Dit geldt ook voor kinderen die uitvallen bij de gymles, niet goed uit de voeten kunnen op de speelplaats of die niet meekunnen bij een sportvereniging. Omdat het circusspel op alle niveaus uitgevoerd kan worden kunnen alle kinderen meedoen. Het mee kunnen doen heeft vaak een positieve uitwerking op het zelfvertrouwen van kinderen.
Wij kunnen voor instellingen lessen verzorgen waarin we gericht willen werken deze kinderen verder te helpen. De lessen staan onder deskundige leiding van een circusdocent met een bevoegdheid op het gebied van bewegingsonderwijs en specifieke ervaring voor deze doelgroep.
We werken veel met kinderen die een beperking hebben: op het gebied van zelfvertrouwen (faalangst), samenwerken, concentratie, kinderen die heel druk zijn of in hun eigen wereld leven. Ook kinderen met een fysieke of mentale beperking leren bij het circus dat iedereen er toe doet en iets kan leren waar hij of zij trots op is. (Zie ook onze aparte brochure van Club Extra.)