Bewegingsonderwijs Consult / beweegkriebels / spel

Anne Kuipers :Freelance Consulent Bewegingsonderwijs.

 

Anne Kuipers is ook in te huren voor tal van activiteiten  en het ontwikkelen van curricula op het gebied van bewegingsonderwijs, zoals:

 

• Scholing op het gebied van Bewegingsonderwijs van 4 – 12 jaar.

We verzorgen ook cursussen: Beweegkriebels en Beweegplezier;

• Scholing op het gebied van vakkenintegratie.

• Begeleiding van leerkrachten in het basisonderwijs m.b.t ordeproblematiek; organisatie en begeleiding van kinderen en curriculumontwikkeling.

• Het opzetten van studiedagen met specifieke thema’s zoals: jongleren, spinnen, acrobatiek, spelonderwijs, stoeien en springen.

• Advies m.b.t. het inrichten van speellokalen, gymzalen en het aanbieden van maatwerk m.b.t. de aanschaf van materialen.

• Het opzetten van een leerlingvolgsysteem.

• Methodisch werken

Sport- en speldagen.

• Buitenschoolse activiteiten en Bredeschool activiteiten.

• Het opzetten van een leerplan voor het buitenspelen, voor jonge en oudere kinderen.

• Ouderavonden; lustrumactiviteiten; meester- en juffenfeesten; manifestaties, congressen;

Studiedagen: workshops met maatwerk: afstemming op het thema van de dag.

 

5 jaar lang vervulde Anne Kuipers de rol van consulent bewegingsonderwijs voor de gemeente Vlaardingen. Op dit moment is hij actief als kernteamlid van Vlaardingen Actief en Gezond.