samenwerking Respo, Proniños en circusschool

 

De Circusschool  heeft  al diverse reizen gemaakt met stichting Respo International naar Ethiopië, Argentinië, Indonesië en Zuid Afrika om circusprojecten uit te voeren. De projecten worden uitgevoerd door de directeur van de Circusschool, Anne Kuipers samen met medewerkers van Respo en studenten.

Respo International

De projecten die ontwikkeld worden, zijn het initiatief van Respo International; zij doet sportprojecten in ontwikkelingslanden met kinderen, jeugd of volwassenen met een handicap. De handicaps zijn heel divers: dove en blinde kinderen, kinderen met fysieke beperkingen, vergroeiingen en deelnemers met een oorlogssyndroom of die ten gevolge van de oorlog een beperking hebben gekregen. De doelstelling van Respo International is te proberen deze deelnemers met een beperking een menswaardig bestaan te laten op bouwen, uit verdrukte posities te halen, bewustzijn te creëren bij bv. lokale autoriteiten voor deze groep mensen met een beperking.

De programma’s worden zo opgezet dat de mensen een gevoel van eigen waarde kunnen ontwikkelen door sport en circusactiviteiten te doen waarbij gezocht wordt naar de mogelijkheden van elk individu. Het ontwikkelen van mogelijkheden en het wegnemen van drempels, letterlijk en figuurlijk, zodat zelfvertrouwen, trots en onafhankelijkheid bereikt kan worden.

 

Circusschool Hannes en Co werkt graag mee aan deze projecten; de doelstellingen van Respo passen naadloos in de uitgangspunten van de circusschool: zorgen voor situaties die aansluiten bij de mogelijkheden van de deelnemers en samen met hen zoeken naar wat “je kunt”. Het applaus is daarbij een machtig instrument om de waardering te tonen voor wat bereikt is.

Daarnaast doen de mooie kleuren van de circusattributen, de choreografie van de acts, de opzwepende en inspirerende muziek en de glinstering in de ogen van de deelnemers alles wat nodig is om het enthousiasme van de toeschouwers te vergroten. Ontroerend is het om te zien dat de deelnemers veel meer kunnen of anders kunnen dan begeleiders van deze deelnemers vooraf dachten.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat we programma’s ontwikkelen die trainers opleidt in het land waar we de circusprojecten uitvoeren. Deze zogenaamde train-the-trainers cursussen hebben we vastgelegd in opleidingstrajecten en opleidingsmateriaal zoals draaiboeken en instructiekaarten op basis circusmethodiek en didactiek (vertaald in de taal van het betreffende land) om samen met de deelnemers de zelfstandigheid ‘handen en voeten’ te geven.

 

Stichting Proniños.

Stichting Respo, St. Circusschool Hannes en Co en St. Proniños hebben in 2012 de handen ineen geslagen om sport- en circusprojecten uit te voeren in Peru. We willen ons hierbij aansluiten bij de onderwijsdoelstelling van St. Proniños. Dat betekent voor ons bij deze projecten de kinderen in Peru ontwikkelingskansen te bieden. Door aanvullende scholing op het gebied van sparen en leren omgaan met geld, het milieu, de wereld. Om deze onderwijsondersteunende projecten een flinke boost te geven en om te werken aan zelfbewustzijn en geloof in eigen kunnen, zetten we daarbij The Joy of movement centraal.

De uitgangspunten voor al onze projecten zijn:

 

1- Deelname (Participation)

Leren deelnemen aan circusactiviteiten op het gebied van jongleren, spinnen en balanceren voor leerlingen en deelnemers met een beperking: beter leren bewegen..

2 –Opleiden( Education)

Train-the–trainers programma: deelnemers met en zonder handicap, trainen tot opleiders; leren lesgeven bij circusactiviteiten aan leerlingen en deelnemers met een beperking. Methodisch: welke stapjes komen na elkaar en didactisch: hoe leer in aansluiten bij de leerstrategie van deelnemers;

3- Duurzaamheid (Sustainability)

Verkrijgen van resultaten die ook op langer termijn doorwerken, d.m.v. gebruik van eenvoudig te verkrijgen materialen en gericht te zijn op scholing van opleiders; resultaten moeten verankerd kunnen worden in de lokale situatie; het uitgaan van de lokale behoefte van mensen moet uitgangspunt zijn; gebruik maken van aanwezige kennis en mogelijkheden;

4- Bewustwording(Awareness)

Zorgen voor een sfeer, waarin deelnemers zicht krijgen op eigen kunnen, leren trots te zijn op hun mogelijkheden en dat deelnemers met of zonder beperking een volwaardige plaats krijgen in de maatschappij. Onze positieve aandacht en zorg dragen voor een goede publiciteit. Dit kan een bijdrage leveren aan autonomie. Empowerment: samen zoeken naar oplossingen tot versterking van de zelfstandigheid van deelnemers tot een actief en betrokken leven (in je eigen buurt, plaats, op de arbeidsmarkt).