Laatste nieuws

Een mooi Circusspel

Een mooi Circusspel

Dit is de titel van het boek dat werd geschreven door Wytse Walinga en Anne Kuipers en op vrijdag 24 november ’06 werd gepresenteerd na afloop van een circusvoorstelling van de kinderen van de Jenaplanschool in Vlaardingen.

‘Een mooi circusspel’ is een circusboek voor onderwijsgevenden, begeleiders in het sociaal-cultureel werk en voor deelnemers aan circuslessen.

Het boek is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen de schrijvers,

de Calo van Hogeschool Windesheim, Circusschool Hannes en Co, Netwerk Rondom Bewegen en erg veel ‘circus’kinderen.

Uitgave: het publicatiefonds van ‘t Web, een netwerk rondom bewegen.

Boekbespreking uit : ‘De wereld van het jonge kind’- juni 2007

In Een mooi circusspel staat veel praktische informatie over het organiseren van circusactiviteiten met kinderen. De auteurs- beiden werkzaam( geweest) als docenten bewegingsonderwijs in het HBO- geven aan waarom circus zo belangrijk is voor kinderen: het geeft spelplezier, het maakt je trots en je doet handige ervaringen op (p.19). De auteurs geven ideeën voor het organiseren van een circusdag, een circusproject en het inrichten van een min of meer permanente circusspeelplaats ( p.25). Per leeftijdscategorie worden de leerprocessen bij circusactiviteiten op een rijtje gezet. Voor jongere kinderen is het in het leerproces vooral van belang te experimenteren met verschillende materialen en rollen. Balletjes gooien, het in beweging krijgen van bordjes, balanceren en het spelen van een draak, een klant of een dier zijn hier goede voorbeelden van. Maar het gaat ook om het leren samenwerken tijdens het opruimen en het neerzetten van de spullen, het verkrijgen van zelfstandigheid en het leren presenteren. Op pagina 29 staat een mooi overzicht voor een circusdag in de onderbouw. Ook erg aardig aan het boek is een uitvoerige literatuurlijst, waarin zelfs boeken met circusverhalen zijn opgenomen. Een mooi circusspel bestaat uit een overzichtelijk handboek met ideeën en achtergronden en een map met 47 leskaarten. Er zijn kaarten op A-, B- en soms C- niveau. Met de kaart in de hand kun je als leerkracht of leider van de kinderopvang onmiddelijk aan de slag met de diabolo, koorddansen, nepgewichten. Inderdaad onmiddelijk, zo praktisch zijn de kaarten. Handboek en map vormen een onuitputteolijke bron om op serieuze en structurele wijze aan circus te doen.

Jan de Bas