Laatste nieuws

Sportles voor dove leerlingen in Kenia

Bron: Groot Vlaardingen
di. 21 jan 2020

Leerkrachten in opleiding in Kwale in Kenia moeten zelf ook in actie komen om de lesstof van Anne Kuipers onder de knie te krijgen.

Leerkrachten in opleiding in Kwale in Kenia moeten zelf ook in actie komen om de lesstof van Anne Kuipers onder de knie te krijgen.

 

Naast zijn inmiddels succesvolle inspanningen om leerlingen met een beperking op scholen in Ethiopië kennis te laten maken circusactiviteiten en op die manier fysieke en cognitieve vaardigheden te ontwikkelen, is Vlaardingen Anne Kuipers nu druk in de weer in Kwale in zuidoost Kenia om mensen met een beperking op te leiden tot sportleraar.

door Peter Spek

VLAARDINGEN – “In navolging van Ethiopië ga ik nu ook zo’n project ontwikkelen in Kwale en daar is in dit deel van Kenia grote behoefte aan. Mensen met een beperking krijgen bijna geen sportonderwijs omdat de kwow how ontbreekt bij het opleiden van sportleraren. In Ethiopië bestaat het programma al tien jaar en richt zich op zowel doven als mensen met een lichamelijke beperking. Een lokale stichting heeft daar twaalf mensen met een beperking in dienst en zij geven dagelijks sportles op scholen in en om Addis Ababa, met name aan leerlingen die ook een beperking hebben. In Kwale is het plan om het uitsluitend te richten op dove leraren. Zij kunnen dan sportles gaan geven op dovenscholen in de omgeving, maar ook op reguliere scholen en bijvoorbeeld aan leerlingen met een verstandelijke beperking”, zegt Anne Kuipers, die zich ook in Vlaardingen in de afgelopen tientallen jaren heeft ingespannen om vooral leerlingen met een beperking sportonderwijs te geven, waarbij circusprojecten centraal stonden. In Kwale is Anne Kuipers begonnen met het selecteren van een aantal talentvolle doven sportievelingen vanuit het al bestaande Deaf Center om een opleiding op te zetten. “De training die ik geeft bestaat uit een introductie met circusactiviteiten aan een groep van ongeveer 15 dove jongeren vanuit het Deaf Center. Zij maakten kennis met allerlei oefeningen waaronder jongleren, acrobatiek en behendigheids-spelletjes. Het was een intensieve training die dagelijks plaatsvond. Ik werd bijgestaan door een professionele gebarentolk die speciaal uit Nairobi was overgekomen”, laat de Vlaardinger vol enthousiasme weten.

De praktijk heeft uitgewezen, dat leerlingen met een beperking beter begrepen worden als zij les krijgen van sportleraren die ook een beperking hebben. Anne Kuipers voelt zich daar als een vis in het water. “Vooral die circusopdrachten zijn natuurlijk op mijn lijf geschreven”, aldus de Vlaardinger. De leraren in opleiding verzorgden in kleine groepjes een praktijkopdracht met circusactiviteiten onder leiding van Anne Kuipers op een dovenschool in Kinango. “Op basis van de trainingsweek en de praktijkopdrachten is een groep van vijf man geselecteerd die verder zullen worden opgeleid als sportleraar. In hen zie ik echt de potentie om zich te ontwikkelen tot professionele sportleraar.” Anne Kuipers is inmiddels weer afgereisd naar Kwale in Ethiopië om de leiding te nemen over de trainingen, en dit keer zal hij worden bijgestaan door twee dove sportleraren uit Addis Ababa, die eerder de opleiding van Anne Kuipers hebben gevolgd en de ervaring in Kwale zullen delen met de sportleraren in opleiding.