Club Extra Deelnemers van 4-12 jaar

CLUB EXTRA: Een club van unieke kinderen.

Club Extra wil plaats bieden aan kinderen die niet zoveel plezier in het bewegen hebben.

Omdat ze motorisch niet zo handig zijn, of sociaal minder vaardig, of het lastig vinden met elkaar afspraakjes te maken, over regels bijvoorbeeld. Omdat ze niet zo lekker in hun lijf zitten, of omdat ze concentratieproblemen hebben en slecht stil kunnen zitten.

Allerlei redenen die kinderen onzeker maken waardoor ze niet mee kunnen doen met gewone sportverenigingen

Waarin verschilt Club Extra van andere clubs?

 Bij Club Extra gaat het om ‘het ontwikkelen van het bewegen’, waarbij het wegwerken van een achterstand het doel is.

Er wordt door twee docenten gewerkt in kleine groepjes van 12 tot 15 kinderen. Per les worden veel verschillende activiteiten aangeboden; voor ieder kind op zijn of haar niveau. Hierdoor is er voor elk kind wel een activiteit die uitdagend is en waar het aan wil meedoen. Plezier-in-bewegen wordt stapsgewijs opgebouwd en daarmee groeit het zelfvertrouwen. De kinderen leren wat ze kunnen en zijn daar trots op. Zó trots, dat ze nieuwe uitdagingen aangaan en hun bewegingswereld vergroten.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen met elkaar leren spelen, met elkaar oefenen en leren accepteren dat de een méér of anders presteert dan de ander. De kinderen krijgen ook de gelegenheid het geleerde aan elkaar te laten zien. Niet de hoogte van de score of het winnen is het belangrijkste, maar een stapje verder komen, en dat ligt voor ieder anders.

 Is Club Extra een vorm van therapie?

Club Extra is geen therapie, want zij maakt geen onderdeel uit van de geneeskunde. Het is wel een weg, een manier, om weer te kunnen deelnemen aan de sportcultuur. Club Extra beschouwt zichzelf

als tussenstation voor de kinderen zodat ze volwaardige sportbeoefenaars kunnen worden.

Wel is er voor deelname aan Club Extra een verwijzing nodig door een arts, fysiotherapeut,

de GGD, een schoolbegeleider of (vak)leerkracht. Bij deze instanties liggen aanmeldingsformulieren ook kunt u die als PDF hier en als Word document hier downloaden.

Deze verwijzing is van belang, omdat deze instanties zorgen voor informatie over de kinderen. De kinderen dreigen op een bepaalde manier buiten de boot te vallen en het is dan ook van

belang dat deze informatie gericht gebruikt kan worden voor een goede aanpak.

Omdat de opzet van Club Extra is de kinderen aansluiting te laten vinden bij de gewone sportclubs hebben de activiteiten die aangeboden worden daarom altijd een verwijzing naar bestaande sportactiviteiten. Hieruit blijkt ook in welke activiteiten kinderen het best uit de voeten kunnen.

Wat is de kern van het succes van Club Extra?

Club Extra geeft extra tijd, hulp, aandacht aan kinderen om bewegingsproblemen op te lossen. De didactiek is uiterst veelzijdig. Spelenderwijs, stap voor stap, worden bewegingsactiviteiten aangeboden; voor elk kind wordt gezocht naar zijn of haar manier van leren. Ook worden bepaalde lessen op video gezet om duidelijk te krijgen bij welke leerhulp een bepaald kind gebaat is.

De activiteiten en de materialen zijn zo gekozen dat elk kind op zijn of haar niveau uit de voeten kan. En als je uit de voeten kunt, dan kun je de onzekerheid achter je laten en laten zien wat je kunt.

Dit zelfvertrouwen, deze ontwikkeling, doet kinderen weer stralen en dat is de kracht van Club Extra: groeiend geloof in eigen kunnen.

Op dit moment zijn er drie plaatsen waar we Club Extra lessen geven te weten : Vlaardingen, Schiedam en Maassluis .

Kijkt u hier voor meer informatie omtrent de lessen, de data en de kosten van Club Extra in Vlaardingen.  

Kijkt u hier voor meer informatie omtrent de lessen, de data en de kosten van Club Extra in Schiedam.

Kijkt u hier voor meer informatie omtrent de lessen, de data en de kosten van Club Extra in Maassluis.