Sport Xtra Deelnemers 12 jaar en ouder

Sport Xtra: “Met plezier bewegen en sporten, ook als je niet zo handig bent”

1 januari 2010 is Club Extra, van het Sport Servicebureau van de gemeente Vlaardingen, gestart met Sport Xtra voor jongeren vanaf 13 jaar die te kampen hebben met een bewegingsachterstand.
Door verschillende oorzaken kunnen jongeren een bewegingsachterstand krijgen. Vaak is het sportaanbod bij gewone verenigingen niet voldoende afgestemd op jongeren die minder goed mee kunnen komen. Dit kan komen door fysieke beperkingen, minder sociale en communicatieve vaardigheden of anderszins.

Om te voorkomen dat deze groep tussen de wal en het schip beland is Sport Xtra in het leven geroepen. de bedoeling is dat deze groep weer met plezier gaat bewegen en sporten en waar mogelijk de weg vindt naar de reguliere sportverenigingen. Lees meer hier.

Wat is er extra aan SportXtra?

Programma

Zelf een programma samenstellen met de Sport Xtra docent

Advies

Deskundig advies als je wilt uitzoeken welke sportvereniging bij jou past en voor jou goed is.

Niveau

Sporten op je eigen niveau.

Aandacht

Er wordt gesport in kleine groepen van ongeveer 10 jongeren.

Docent Sven Lispet

Wat zijn de tarieven?

De contributie voor een heel jaar is € 120,–   Graag overmaken vóór 1 november 2016.

Betalingen voldoen op gironummer: NL08 INGB 0006233387   

van: Anne Kuipers te Vlaardingen

o.v.v. Naam kind, Periode 2016/2017 en ‘SportXtra’.

Aanmelding, hoe gaat dat?

Aanmeldingen gaan via de school, arts, fysiotherapeut of GGD.

Een inschrijfformulier is bij deze instanties aanwezig.

Ook kunt u het  aanmeldingsformulier_sport-xtra downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Kuipers ( 06-23199819)

Waar en wanneer worden de lessen gegeven?

maandagmiddag van 17:00-18:00 uur tijdens schoolvakanties is er geen les. 

In de sporthal hoek Oosterstraat- Callenburgstraat 123,