Laatste nieuws

Circus Regenboog

Leren in circussfeer bij de Regenboog, Amerongen

22-06-2016, 13:40 | Van de redactie

AMERONGEN Basisschool de Regenboog uit Amerongen stond donderdag 16 juni in het teken van het circus. Het circusthema waar de kinderen de afgelopen vier weken aan werkten werd afgesloten met een dag waarop kinderen konden werken aan een eigen circusvoorstelling.

De school werkt sinds vier jaar met onderzoekend leren, een werkwijze waarbij gewerkt wordt in thema’s. Henk van der Mheen, leerkracht van groep vier legt uit: ,,Vanuit de overheid moeten scholen meer aandacht geven aan techniek. Het blijkt dat kinderen meer leren als ze zelf gaan ontdekken, dan wanneer je als leerkracht probeert om iets in die hoofdjes te krijgen. Als je bijvoorbeeld vraagt ‘Waar denk je aan bij circus?’, dan komen kinderen zelf tot een onderzoeksvraag. Bijvoorbeeld: Hoe kan iemand op zo’n koord lopen? Kinderen gaan dan zelf zoeken naar antwoorden op vragen die zich aandienen tijdens het experimenteren. Al is het als leerkracht soms héél moeilijk om het antwoord niet te geven.”

Kinderen vinden het heerlijk dat ze niet uit een boekje hoeven te leren, maar dat ze met alles bezig mogen zijn. ,,We hebben hier een kast met materiaal, kurken, tijdschriften planken, hout en natuurlijk gereedschap. Dat leren ze allemaal kennen.” De kinderen zoeken naar antwoorden op de computer, in de bibliotheek, bij andere leerkrachten of gewoon thuis. Ze nemen ook allerlei dingen mee naar school. ,,Als leerkracht kan je dan de opgedane kennis verdiepen door bijvoorbeeld iets te vertellen over de theorie achter koorddansen. Het is dus niet alleen maar gezellig bezig zijn.”

THEMA’S Thema’s die eerder dit schooljaar aan de orde kwamen waren ‘Raar maar waar’ (tevens het thema van de kinderboekenweek). ,,Toen zijn we vooral met techniek bezig geweest. Bij ‘Het geheim van Amerongen’ was er een koppeling met het sinterklaasfeest, daarbij ging het vooral om cultuur. In kenmerkende gebouwen van Amerongen hadden we puzzelstukken verstopt. De puzzel toonde Sinterklaas als kunstschilder. Na de kerst hebben we het gehad over de kunstschilders in Nederland. Het derde thema dit jaar was ‘Kijk mij eens’, daarbij lag de nadruk op de sociaal emotionele ontwikkeling: Wie ben ik? Kijk eens wat ik kan. Hoe zit mijn lichaam in elkaar?”, vertelt Van der Mheen.

,,Op school werken we twee uur per week met onderzoekend leren. De helft met de groep, dat is leerling gestuurd en de helft groepsdoorbroken, dat laatste is leerkracht gestuurd. Na elk thema evalueren we als leerkracht welke van de kerndoelen van het basisonderwijs en welke kerndoelen we hebben gehaald van cultuur en techniek. Na een jaar, of soms na meerdere jaren blijkt dan dat alle kerndoelen aan de orde zijn geweest.”

CIRCUS Voor het circusthema heeft de school hulp gezocht bij circusschool Hannes. ,,Zij leveren de materialen en zetten de grote lijn uit. De avond tevoren hebben leerkrachten, hulpouders en een aantal studenten van de Christelijke Hogeschool Ede instructie gekregen. Bijvoorbeeld hoe jongleer je met drie balletjes? Hoe vertaal je dat richting kinderen? Eigenlijk een dubbel onderzoekend leerproces: Eerst leren team, ouders en studenten alles over het circus en de volgende dag presenteren zij hun opgedane kennis aan de kinderen, zodat die hetzelfde proces doormaken. De kinderen proberen eerst allerlei dingen uit zoals steltlopen, balanceren op een bal of jongleren. Als ze dan ontdekt hebben waar ze goed in zijn, gaan ze zich daar ‘s middags in specialiseren en al die kennis komt dan samen in de circusvoorstelling.” Ouders konden aan het eind van de middag de voorstelling bijwonen. Daar werd massaal gebruik van gemaakt.