Laatste nieuws

Globe 25 jaar

Circus Hannes ook actief bij neveninstromers in Vlaardingen; Globe 25 jaar

De Globe bestaat 25 jaar

Dit jaar is het 25 jaar geleden, dat De Globe in Vlaardingen is opgericht. Er bleek op een aantal scholen behoefte te zijn aan speciale opvang voor leerlingen, die rechtstreeks uit het buitenland kwamen.

Geen enkele school had voldoende leerlingen om dit zelf te regelen. De Globe is gestart met een groep. Nu, 25 jaar later, is er nog steeds behoefte om kinderen eerst op de Globe extra ondersteuning te bieden om de Nederlandse taal te leren. Er zijn op dit moment vier groepen. In vergelijking met de start, 25 jaar geleden, is ons leerlingenaantal bijna verviervoudigd.

Om dit lustrum te vieren heeft de school op 1 juni een feestelijke dag georganiseerd voor haar leerlingen en ouders. Om 11.30 uur is er circusvoorstelling ter afsluiting van de circus workshop, die de kinderen in de ochtend hebben gedaan. De kinderen treden op voor hun ouders. Daarna vertellen oud-leerlingen hun verhaal.

De feestelijkheden worden afgesloten met een buffet verzorgd door de ouders.

( Bron www.popuptv.nl)