Laatste nieuws

Circus Hannes in Uganda

Circus Hannes bezocht in de tweede week van november 2020 twee boeiende projecten en bracht een Circusworkshop bij de straat boys (en girls) in Jinja, Uganda. Ook werd er een voorbereidend bezoek afgelegd bij een organisatie voor weeskinderen. We werden vergast op leuke dansen en waren onder de indruk van de uitstraling en kracht van de kinderen.

Beide projecten worden verzorgd door een neef (Halid, een ‘ervaringsdeskundige’) en een nicht (Mikisa), die zich gesteund weten door o.a. Nederlandse steun. Zij organiseerden zich in twee stichtingen: ‘Bulikimu KisoBOKa Foundation’ en ‘Tusobola CBO’.
Geweldig wat een energie en overgave om kinderen/ jongeren te helpen.

Tijdens ons bezoek en workshops zijn we hartelijk ondersteund door PDR: Dirk, die al lang woont in Jinja en onbaatzuchtig zijn hulp gaf!

Circus Hannes in Uganda - november 2020

 
Circus Hannes in Uganda - november 2020